Ouderinspraak

Als ouder wordt u actief betrokken bij de opvang van uw kind. Naast het verslag waarin de ontwikkelingen van uw kind worden beschreven zijn er ook regelmatig bijeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan ouderavonden en oudergesprekken maar zeker ook aan thema-avonden en cursussen. Bijvoorbeeld over actuele opvoedingsonderwerpen of Kinder EHBO. Dit alles met het oog op een verantwoorde en gezamenlijke opvoeding van uw kind.

Daarnaast kunnen ouders hun steentje bijdragen aan het beleid van de Vlinder en door mee te denken over het organiseren van verschillende activiteiten. Dit kan door deel te nemen aan de oudercommissie. Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die deel willen nemen aan de oudercommissie. Lijkt het u leuk en zou u graag meer informatie hierover willen? Dat kan uiteraard. Meer informatie hierover is op te vragen via info@de-vlinder.nl.